Gemeente- en OCMW-raadsleden

Wilfried Van Bavel - OCMW raadslid
°1959

WLien Boenders - OCMW raadslidie Wilfried niet kent woont nog niet lang in Malle. Want hij is
wellicht de meest vermaarde horeca-uitbater uit onze gemeente.
Al dertig jaar zorgt hij op zelfstandige wijze en met succes voor de
start, herstart of doorstart van een aantal cafés, dancings, herbergen, brasseries in Westmalle zoals "Take 5", "Missing Link", "'t Vermoeden", "Poco Loco" en momenteel "Klein Zwitserland". Allemaal gevestigd
in Westmalle.

Want in Westmalle is Wilfried geboren en getogen, gepokt en gezadeld. Hij is er gekend als organisator van vele evenementen en feestelijkheden, als DJ en als zanger
van een Live-Band. En nu, in 2012, wil Wilfried zijn ervaringen ten nutte maken in de
gemeentepolitiek, via DBM, omdat DBM een onafhankelijke en toch geëngageerde partij is.

De ambitie van Wilfried is om het feestniveau in Malle nog op te drijven, wat hem
betreft zeker in de deelgemeente West, en om in samenwerking met de Horeca van
Malle nieuwe projecten uit de grond te stampen.

Daarnaast verlangt Wilfried van een gemeentebestuur : dat kansarmen en minderbegoeden
zouden worden begeleid; dat de verzuchtingen van de kleine zelfstandige
worden in/opgelost; dat alle dossiers, op gelijk welk vlak, waarin de "gewone man"
verdedigd moet worden, echt ter harte worden genomen.

Voorwaar, sterke doelstellingen voor deze nieuwkomer bij DBM.
te bereiken.