Nicole Nagels

°1970

kandidaten 2012

Nicole is 42 jaar en afgestudeerd als industrieel ingenieur electromechanica.
Daarmee bewijst zij dat ook vrouwen behoorlijk thuis kunnen zijn in technische
omgevingen.

Zij is gehuwd met Werner. Samen hebben zij drie kindjes (14 jaar - 10 jaar - 6 jaar).

Het gezin woont in de Blijkerijstraat. Nicole is zeer honkvast, want haar ouderlijk huis
is ook in de Blijkerijstraat. Eén van de oudste straten van de gemeente, niet het
mooist ingericht, maar wel aangenaam om wonen. Dit wordt versterkt door de
bewoners zelf, zoals door Nicole, die samen met enkele andere buren al sinds 2008
een speelstraat inricht in de Blijkerijstraat tijdens de grote vakantie.

Nicole werkt als ingenieur bij GET in Oostmalle en heeft voor en na dit werk haar
handen vol met haar gezin, de huishouding en het helpen in de school voor de
kinderen (leesmoeder, fruit schillen, kinderdisco, vervoer).

Politiek is nieuw voor haar, maar als oud leidster van VKSJ (1987-1995) en als jonge
werkende moeder wil Nicole graag haar steentje bijdragen aan het verder uitbouwen
van een evenwichtig beleid in Malle. Zij is bereid zich hiervoor ten volle te engageren.

Er staan verschillende zaken op haar verlanglijstje:

  • Als moeder van drie merkt ze dat er nog altijd gewerkt kan worden aan een
    veiliger Malle, door o.a. het verder uitbouwen van fietspaden, van trage wegen,
    van schoolroutes. Veilige schoolomgevingen.
  • Een groene, gezellige dorpskern en een beboste rand.
  • Een bruisend verenigings-, straat- en buurtleven.
  • Een continue bijstand aan jeugdverenigingen.

Nicole is ervan overtuigd dat D.B.M. hiertoe de meest geschikte partij is.

Terug naar het overzicht.