Jan Van Aelst

°1951

kandidaten 2012

Zijn leeftijd is het omgekeerde cijfer van zijn plaats op de lijst DBM. Dit is louter toeval.
En cijfers zijn niet belangrijk voor hem, behalve de 8, de acht van DBM, waarvan hij
één van de pioniers is. De stille kracht vanaf het begin. Letterlijk stil, want Jan is doof
en gebruikt liever gebarentaal. Dit belet hem niet om zich actief te manifesteren in het
dorpsleven. Hij werkt onder het PWA statuut bij de brandweer in Malle, waar hij zich
o.m. bezig houdt met het onderhoud van de meer dan 2.300 hydranten op ons
grondgebied.

Jan is gehuwd met Greta Van Hoeck, eveneens gehoorgestoord.
Samen zijn zij de ouders van Kim en Tom die intussen al het "vertaalwerk" naar hun
ouders toe beheersen. De aanwezigheid van Jan in onze beweging is een voortdurend
signaal dat DBM de inschakeling van de andersvalide in het sociale, culturele
en sportieve leven in Malle bovenaan op de agenda moet zetten.
Voor diegene die niet kan zien, die niet kan gaan, die niet kan horen, die niet kan
lezen, die niet kan spreken, die zich niet kan verplaatsen, moeten in de openbare
gebouwen en bij publieke activiteiten de nodige aanpassingen gebeuren. Vanuit het
Sociaal Huis moet een ondersteuningssysteem worden opgezet als opvang voor
ieder specifiek ongemak.

Jan is levenslustig en dynamisch en hij heeft DBM geleerd dat een beperking een
volwaardige deelname aan het maatschappelijk leven niet in de weg staat.

Die levensles wil hij blijven uitdragen in Malle bij DBM.

Terug naar het overzicht.