Jan Boeckx

Gemeenteraadslid - fractieleider DBM - °1945

kandidaten 2012

Jan heeft van onze lijst het meest ervaring. Hij is de enige die voor de oprichting van
DBM in 1995 al raadslid was. Hij heeft er al 30 jaar opzitten waarvan 12 als DBM
schepen en 6 als DBM raadslid.

Jan was eerst verantwoordelijk voor sociale zaken, sport en landbouw. Vervolgens
was Jan schepen van milieu, landbouw, sport en jeugd. Al lijkt dit alles nogal ver uit
mekaar te liggen, het zijn toch thema's waarin Jan zeer beslagen is. Hij heeft ervoor
gezorgd dat de Pinkeltjes ingericht en gestart zijn, net zoals Handicar en de mindermobielencentrale. PWA, LOGO, wijkwerking : schepen Jan Boeckx heeft er zijn hand
in. Jan is nog steeds actief sporter. Vooral fietsen is zijn bezigheid, met de ploeg van
Karel Mintjens of met de Tornadospurters. Hij is één van de koptrekkers in de ritten
naar onze internationale verbroederingsgemeenten.
Tijdens de eerste legislatuur werd een tweede sporthal gebouwd en de bestaande
vernieuwd. Tijdens de volgende legislatuur werden bijkomende sporthallen gehuurd
van de scholen, werd in Westmalle en in Oostmalle een nieuw voetbalveld aangelegd
en werd met Mariagaarde een overeenkomst van medegebruik van de nieuwe
volwaardige atletiekpiste aangegaan. Deze atletiekpiste is intussen ook verwezenlijkt.
Sportplus voor senioren is van start gegaan. Een overdekt petanqueveld stond in de
planning. In Oostmalle werden onder impuls van Jan de gronden "Princen" achter het
ontmoetingscentrum verworven. Deze verwerving was van het grootste belang voor
de uitbouw van het PPS project De Notelaar.

De boerenstiel ligt hem als boerenzoon nauw aan het hart. Jan is nog lid van de VZW
Domein de Renesse en lid van Kon. Harm. St.-Laurentius en van BGJG.

Vooral is Jan al lang geleden getrouwd met Paula en is hij vader van 2 dochters en
1 zoon, die gemakshalve ook Jan genoemd werd, omdat er toch één Jan regelmatig
thuis zou zijn. Zijn werk als ingenieur, hoofd technische dienst Meubelfabrieken Karel
Mintjes zit erop. Hij is op pensioen. Maar in de gemeenteraad en binnen DBM is hij
erf actief. Het overdekt petanqueveld en de Finse piste zijn intussen een feit.

Jan bijt zich intussen meer vast in dossiers van ruimtelijke ordening en leefmilieu en
draagt als voorzitter van DBM de verantwoordelijkheid voor de rechte, faire en billijke
koers die de dorpspartij DBM kenmerkt.

Terug naar het overzicht.