Greet Van Dyck - Jespers

OCMW raadslid - °1942

kandidaten 2012

Greet Jespers was jarenlang de sterke vrouw achter Luc Van Dyck. Terwijl Luc één
van de grondleggers was van het bloeiende verenigingsleven in onze gemeente
ontfermde Greet zich over haar kroost van vijf kinderen. Luc stampte destijds De
Lollepotters en Den Grooten Buurt mee uit de grond. Hij vond het net als Greet belangrijk
dat goed toeven in Malle enkel kon met een sterk netwerk van buren. Ook de
verbroedering over de landgrenzen en het Kasteel de Renesse lagen hen nauw aan
het hart. Na het overlijden van Luc besloot Greet om het levenswerk van Luc verder
te zetten. Greet was actief in het zijdeschilderen en bloemschikken, niet veel later
richtte zij samen met enkele kunstzinnige koppen de Kreatieve Kern Malle op. Elk
jaar in november richten zij een beurs in waar bezoekers tips kunnen opdoen voor
de komende feestdagen. Nog tijdens haar actieve loopbaan als vroedvrouw sloot ze
zich aan bij DBM om zo mee te ijveren voor een "sociaal" en "leefbaar" Malle. Ze
werd in 2000 verkozen als gemeenteraadslid en zetelt sinds 2007 als OCMW-raadslid.
Greet ijverde fel mee voor het nieuwe woon- en zorgcentrum in de Blijkerijstraat
in Oostmalle. Na haar pensioen bleef Greet zich inspannen voor de senioren in onze
gemeente. Ze is actief lid van Krea en van Den Grooten Buurt en daarenboven volgt
ze de lopende dossiers in de OCMW-raad met veel verve op. Met haar 70 lentes wil
Greet ook de komende jaren een stem geven aan de actieve senioren van Malle.
Stem daarom op 14 oktober op Greet Jespers !

Greet Jespers …. de stem van de actieve senior in Malle !

Terug naar het overzicht.