Evi Peeters

°1985

kandidaten 2012

Weerom een echte jongere met haar 27 jaar.

Evi is de trotse moeder van Fleur, 7 maanden, een pracht van een kind dat het leven
van Evi en haar vriend Tom letterlijk opfleurt. Dat zijn voor haar dan ook de 2 belangrijkste
mensen, voor wie zij graag zorgt, zodat ze niets te kort komen.

Evi werkt als bandleidster bij Natia All Crump en is dus niet te beroerd om wat
verantwoordelijkheid op te nemen.

Naast haar job en enkele hobby's als zwemmen, shoppen, uit eten gaan, een
cinemake doen, werkt zij wel eens in De Link. Zij is dus goed vertrouwd met het
gezellige uitgangsleven in Malle. Dat is ook haar bekommernis. Zij wil zich actief
inzetten voor het behoud en de verdere ontwikkeling van dit uitgangsleven. Zij blijft
ijveren om het open te houden in Malle. Mits klare afspraken tussen uitbaters en
overheid omtrent lawaai- en omgevingshinder, mits een verdraagzame attitude van
de buurt, mits respect door de nachtuilen voor de buurt. Dat wil Evi blijven
aankaarten binnen DBM.

Terug naar het overzicht.