Elisabeth Joris

Gemeenteraadslid - °1964

kandidaten 2012

Elisabeth is in 2006 gestart bij DBM, maar was voorheen al jaren verdienstelijk en
gekend in onze leefgemeenschap Malle. Zij werd 48 jaar geleden, als jongste in een
gezin van acht kinderen geboren.

Haar vader was niet alleen grondlegger van dit grote gezin, maar ook van Etap.
Elisabeth heeft haar eigen weg gekozen.

Als regentes LO was zij eerst werkzaam in diverse scholen in de Kempen. Sinds 16
jaar is zij aan de slag in de medische beeldvorming bij dr. Taillieu te St.-Antonius.
Samen met haar man Harco en hun 2 kinderen brengt zij veel tijd door met hun
favoriete bezigheid : paardrijden.

Maar ook het oudercomité van GBS De Horizon nam heel wat van haar vrije tijd in
beslag : voorbereiding, organisatie en bespreking van vele activiteiten in en voor de
school, ten bate van de leerlingen en de ouders. Met als enig doel : het opkrikken
van de kwaliteit van GBS De Horizon. Daar haar kinderen nu niet meer op de lagere
school zitten, heeft zij deze activiteiten recent doorgegeven. Zij tracht toch haar steentje
nog bij te dragen via de schoolraad en via de jaarlijkse Heksentochten.

Maandagavond is "haar avond" : eerst badmintonnen bij BC Malle (waarvan haar
man Harco voorzitter is) en nadien bijpraten in de Kasteelhoeve. Elisabeth onderkent
het belang van een keuvelhoek.

Zij vindt het vooral belangrijk dat kinderen van jongs af aan de medemens, de
omgeving en hun materiaal leren respecteren. Zo worden ze "open" en breeddenkende
jongeren en kunnen ze "positief" als jong volwassenen de toekomst tegemoet gaan.

Als gemeenteraadlid voor DBM ziet Elisabeth toe dat dit respect thuis, op school en
in de sport- en jeugdvereniging wordt aangeleerd en toegepast. De voorbije zes jaar
heeft Elisabeth zich in de gemeenteraad erg betrokken getoond naar de veiligheid
voor fietsers en voetgangers, naar de milieu- en landbouwproblematieken, naar
behoud van groene ruimte in onze gemeente. Zij is zeer gemotiveerd om er nog eens
zes jaren bij te doen.

Terug naar het overzicht.