Gemeente- en OCMW-raadsleden

Elisabeth Joris - Vijfde schepen
°1965

Bevoegdheden: jeugd, speelpleinwerking, sport, mondiaal beleid, onderwijs en dierenwelzijn.

 

Elisabeth Joris - GemeenteraadslidElisabeth is in 2006 gestart bij DBM, maar was voorheen al jaren verdienstelijk en gekend in onze leefgemeenschap Malle. Zij werd 47 jaar geleden, als jongste in een gezin van acht kinderen geboren.

Haar vader was niet alleen grondlegger van dit grote gezin, maar ook van Etap. Elisabeth heeft haar eigen weg gekozen. Als regentes LO was zij eerst werkzaam in diverse scholen in de Kempen. Sinds 16 jaar is zij aan de slag in de medische beeldvorming bij dr. Taillieu te St.-Antonius. Samen met haar man Harco en hun 2 kinderen brengt zij veel tijd door met hun favoriete bezigheid : paardrijden. Maar ook het oudercomité van GBS De Horizon nam heel wat van haar vrije tijd in beslag: voorbereiding, organisatie en bespreking van vele activiteiten, de school, dit kwam de leerlingen en de ouders ten goede. Daar haar kinderen nu niet meer op de lagere school zitten, heeft zij deze activiteiten recent doorgegeven. Zij tracht toch haar steentje nog bij te dragen via de schoolraad.

Maandagavond is “haar avond”: eerst badmintonnen bij BC Malle (waarvan haar man Harco voorzitter is) en nadien bijpraten in de Kasteelhoeve.
Elisabeth onderkent het belang van een keuvelhoek.
Zij vindt het vooral belangrijk dat kinderen van jongs af aan de medemens, de omgeving en hun materiaal leren respecteren. Zo worden ze “open” en breeddenkende jongeren en kunnen ze “positief” als jong volwassenen de toekomst tegemoet gaan.

Als gemeenteraadslid voor DBM ziet Elisabeth toe dat dit respect thuis, op school en in de sport- en jeugdvereniging wordt aangeleerd en toegepast.