Dries Van Dyck

Schepen - °1975

kandidaten 2012

Dries is een Mallenaar in hart en nieren. Reeds in zijn vroege tienerjaren nam hij
actief deel aan het verenigingsleven in onze gemeente. Hij was jarenlang lid van
KHSL, leider van Chiro St.-Laurenius en actief in jeugdhuis Malmejo. Daarnaast liet
hij zich ook van zijn sportiefste kant zien eerst bij KVC Oostmalle Sport en later bij
FC Charly's. Alsof dat nog niet genoeg was richtte hij samen met zijn tweelingbroer
Bert de rockband Convict op waarmee hij in 2006 op het befaamde Graspop Metal
Meeting festival en het Dour festival speelde. In datzelfde jaar trok hij met Convict
door gans Europa. Als muzikant groeide het besef dat het niet eenvoudig was voor
jongeren uit de eigen omgeving om hun muzikale hobby uit te oefenen, er waren
immers destijds nog geen oefenruimtes voor handen. Dat heeft hem in 2006 doen
besluiten om zelf de handschoen op te nemen en werk te maken van een actief
cultuurbeleid in onze gemeente.

Hij kreeg de gelegenheid om bij DBM, onder de vleugels van Harry Hendrickx en Jan
Van Roey, mee te timmeren aan een project om cultuur in onze gemeente te
stimuleren en voor iedereen bereikbaar te maken. Dries legde zijn oor te luisteren bij
de jeugd en filterde hun ideeën om zo te bouwen aan een concreet cultuurplan.
Prompt werd Dries in 2006 verkozen tot gemeenteraadslid en dat zette hem aan om
nog harder te werken aan concrete realisaties voor de jeugd binnen onze gemeente.
Hij gaf zo volop zijn steun aan Pop In Malle, een vereniging die de drempel wil
verlagen voor jongeren van onze gemeente om een concertje van hun favoriete
muzikant of groep mee te pikken. Dries kreeg de smaak te pakken en merkte dat zijn
aanpak op goedkeuring kon rekenen van de jongeren in onze gemeente. Hij was dan
ook in die eerste jaren als gemeenteraadslid erg actief betrokken bij het reilen en
zeilen van de jongeren in onze gemeente.

Maar daar hield het bij Dries niet op. Naast jongeren zijn er immers nog vele andere
groepen die participeren in het culturele leven en ook daar wilde hij een rol van
betekenis spelen. In 2010 geraakte dit alles in een stroomversnelling toen zijn "mentor"
en goede vriend Jan Van Roey plots werd weggerukt uit het hart van Malle. Dries
werd aangezocht om de taak van Jan over te nemen. Hij aarzelde geen seconde en
trad met veel respect maar ook met veel ambitie in de voetsporen van Jan. Als
schepen van cultuur, toerisme, internationale verbroedering, middenstand, bibliotheek
en ICT leerde Dries onmiddellijk het klappen van de zweep. Hij bleef niet bij de
pakken zitten en verdiepte zich in prangende dossiers en vraagstukken en ging met
alle betrokken partijen rond de tafel zitten om zo de noden te bespreken. Dries doet
zijn stinkende best om zoveel mogelijk aanwezig te zijn bij de talloze activiteiten en
initiatieven binnen het culturele leven en bloeiende verenigingsleven van onze
gemeente en om deze te ondersteunen.

Zo is Dries één van de drijvende krachten geweest die hun schouders onder heel wat
projecten en evenementen in onze gemeente zetten zoals 40 jaar Malmejo,
Mallifique, Golden Bridge, virtualisatie project ICT gemeente Malle, parkavonden,
laureaat Vlaanderen Lekkerland, nieuwe bib en socio culturele ruimtes in onze
gemeente, inrichting Tornadotoren, ondersteuning middenstand Oost en West Malle
en nog zo veel meer …

Dries wil zich ook de komende jaren blijven inzetten voor de verdere ontwikkeling van
een aangename vrijetijdsbeleving voor iedereen binnen onze gemeente. Er liggen
nog heel wat uitdagingen in het verschiet zoals de realisatie van een nieuwe bibliotheek
in Westmalle, voorziening van nieuwe socio-culturele ruimtes in Westmalle en
verder Malle als toeristisch uithangbord van onze provincie nog beter promoten.
Daarenboven mogen we de verdere uitbouw van ons bloeiende verenigingsleven en
onze dynamische middenstand niet uit het oog verliezen. Dit is en blijft een prioriteit
voor Dries en DBM. Kortom, er ligt heel wat werk op de plank en hiervoor rekent hij
op uw steun. Geef dan ook op 14 oktober uw stem aan DBM Malle en Dries Van
Dyck!

Terug naar het overzicht.