In 1994 staken een aantal enthousiaste mensen in Malle hun nek uit en stichtten DBM = Democratische Beweging Malle. Zij schreven toen “DBM is opgericht om een herwaardering voor het plaatselijke politieke en socio-culturele leven, en een opwaardering van de beginselen van behoorlijk en open bestuur na te streven.”

DBM staat voor

  • Democratisch: overleg en openheid. Controle op en evaluatie van inzet en werk van haar vertegenwoordigers.
  • Beweging: in de 2 betekenissen van het woord:
    • Verzameling van mensen die zich kunnen vinden in het gevoerde en te voeren beleid.
    • Mobiliteit : vooruit denken en vooruit gaan. Vooruitgang is een zeer positieve menselijke actie.
  • Malle: louter plaatselijk, onafhankelijk, voor alle Mallenaren.

9 oktober 1994 werd een historische dag. De burger van Malle gaf meer dan een signaal, hij koos resoluut voor een andere aanpak van de gemeentepolitiek en van het gemeentebeleid.

Vanaf haar intrede in de gemeentepolitiek is DBM sturend en bepalend geweest. Een beleid dat geschraagd werd door haar eigen volwaardig 10-punten-programma èn door een beleidsnota, een absolute primeur in de gemeentepolitiek. In de eerste legislatuur heeft DBM de vernieuwing gedragen en was zij de scharnierpartij binnen de meerderheidscoalitie.

De verkiezingen van 2000 waren zo mogelijk nog indrukwekkender voor DBM dan deze van 1994. De kiezer, burger van Malle, bezorgde DBM evenveel zetels als CD&V en gaf aan burgemeester Harry Hendrickx met een recordaantal voorkeurstemmen een duidelijk mandaat voor een volgende termijn. Mede dank zij de zeer loyale opstelling van GRIM werd een ondemocratische poging om DBM te ondermijnen in de kiem gesmoord en kwam uiteindelijk een zeer ruime coalitie tot stand. Ook het beleid voor de legislatuur 2001-2006, met 7 DBM verkozenen, werd geschraagd op het geëvolueerde DBM 10-punten-programma en op een door de 3 partijen van de coalitie goedgekeurde beleidsnota.

Nog nadrukkelijker dan voorheen werden vele belangrijke domeinen van het gemeentelijk en OCMW bestel verpersoonlijkt door DBM schepenen en raadsleden.

Bij de verkiezingen van 2006 kende DBM een lichte terugval, hoewel : DBM schoot slechts 15 stemmen tekort om haar zevende zetel te behouden. DBM werd wel de grootste partij van Malle. Als puur lokale partij kan dat tellen. DBM betekent echt heel wat in het gemeentebeleid in Malle.

Haar 10-punten- werd een 11-punten-programma met opnieuw aangepaste en herwerkte aandachtspunten.

Verderop kunt u kennismaken met het DBM programma èn met de concrete realisatie van deze punten. Want DBM zegt wat zij doet en doet wat zij zegt.

Vrank en vrij, trouw aan de boodschap van haar drieletterwoord DBM : Democratische Beweging Malle.